TAXWORLD: Inheritance Tax, Income Tax....


 

www.taxworld.org
Last update 05/29/2005

Tax Books and Guides
Tax Sites
Tax Forms
Tax Research
Tax Stats
Hometown
Tax Policy
 
 
Tax History
The Language of Tax
(New Additions)
Tax News
 
 
Taxpayer Advocate
Tax Associations (updated)
U.S. Tax Court
Inheritance Tax
Humor and Quotes
SIPPS

 

Tax in Croatian

tax porez
income tax porez na dohodak
corporate tax porez na dobit
turnover tax porez na dobit
value added tax porez na dodanu vrijednost
tax payer porezni obveznik
tax free oslobošeno poreza
tax rate porezna stopa