TAXWORLD: Inheritance Tax, Income Tax....


 

www.taxworld.org
Last update 05/29/2005

Tax Books and Guides
Tax Sites
Tax Forms
Tax Research
Tax Stats
Hometown
Tax Policy
 
 
Tax History
The Language of Tax
(New Additions)
Tax News
 
 
Taxpayer Advocate
Tax Associations (updated)
U.S. Tax Court
Inheritance Tax
Humor and Quotes
SIPPS

 

Tax in Slovene

tax- davek, carina, dajatev, dav{~ina, obdav~enje, pristojbina, taksa, breme, huda obremenitev, obremenjenost, napenjanje, velik napor, zahteva, o~itek, graja, oceniti, preceniti, obdav~iti, odmeriti davek, nalo`iti davek, zahtevati ceno, taksirati, dolo~iti stro{ke, obremeniti, naprtiti, napeti, napenjati, o~itati, grajati, obdol`iti, obto`iti

 • the taxes - davkarija;
 • tax avoidance - dav~na utaja;
 • tax evasion - dav~na utaja;
 • tax abatement - zna{anje davka;
 • tax on land - zemlji{ki davek;
 • tax rate - dav~na stopnja;
 • tax return - dav~na prijava;
 • direct tax - neposredni davek;
 • indirect tax - posredni davek;
 • estate tax - davek na dedi{~ino;
 • income tax - davek na dohodek, dohodnina;
 • taxon turn over - prometni davek;
 • stamp tax - taksa v kolkih, kolkovina;
 • to cut a tax - zna{ati davek;
 • to extract taxes - pobirati davke;
 • what will you tax me? - koliko mi boste zara~unali
Tax World
davek svet

Return to Language Index

tcomer@uic.edu Professor Thomas C. Omer